"Per aspera ad astra" - "Přes překážky ke hvězdám"  
       
Společná pravidla v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy (rozprava)
25.05.2007  zpět 

Společná pravidla v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy (rozprava)


Vladimír Remek, za skupinu GUE/NGL.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bych rád ocenil práci zpravodaje. Předkládaný dokument patří mezi složité a nebylo jistě lehké hledat a nacházet kompromisy, konec konců debata o tom svědčí. Přesto podle mne vznikla solidní zpráva a jako stínový zpravodaj chci proto poděkovat předkladateli i kolegům za dobrou spolupráci.

Myslím si, že je v zásadě možné zprávu podpořit, přesto jsou v ní ale zhruba čtyři témata, se kterými mám, i po řadě konzultací s odborníky problém, a vyjádřím se k nim podrobněji.

Především je to už zmiňovaná otázka zmiňovaná financování bezpečnostních opatření v oblasti civilního letectví. Považuji za problematické řešit toto financování v rámci tohoto nařízení. Například u dopravy silniční a železniční obdobné otázky upravuje příslušná směrnice. V případě letecké civilní dopravy tady nemáme adekvátní právní akt a navrhujeme jinou cestu.

Za další sporný moment zprávy považuji návrhy, které se týkají transparentnosti výdajů na bezpečnost uváděných v ceně letenek. Jde o těžko realizovatelnou úpravu, protože dopravci prodávající letenky nemají o výši nákladů na bezpečnostní ochranu letišť potřebný přehled. Ten, kdo výši nákladů zná, je zahrnuje do letištních poplatků. Problematické je také užívání slovního spojení: „jež ochraňují bezpečnost civilního letectví“. Tato formulace se týká převážně ochrany civilního letectví před terorismem a ten je sice důležitou, ale přesto jen částí souboru opatření na ochranu před protiprávními činy. Domnívám se, že v této souvislosti může docházet k nepřesných výkladům a zužování problémů jen na terorismus. Přitom protiprávních činů v oblasti civilního letectví může být mnohem víc.

Připomínku sporných momentů předkládané zprávy, kterými nijak nechci snižovat celkovou kvalitu odvedené práce a dokumentu jako takového, zakončím upozorněním na pozměňovací návrhy číslo 4 a 45. Obávám se, že tu dochází k poměrně výraznému posílení pozice Komise, které podle mého názoru není v této fázi potřebné.

Vážení kolegové, jsem si vědom poněkud větší detailnosti připomínek, což je ale dáno skutečností, že předkládaný návrh má do značné míry charakter technického předpisu a klade si za cíl stanovit základní parametry norem v otázkách bezpečnosti civilního letectví. Snažil jsem se je proto nejen zahrnout do pozměňovacích návrhů, ale jako bývalý pilot jsem považoval za potřebné se vyslovit k celému předkládanému dokumentu v rámci vyměřeného prostoru.

česky anglicky
Čtvrtek 05.12.2019
svátek dnes: Jitka
zítra: Mikuláš
Podporujeme, pomáháme, sponzorujeme
Vyhledávání:

Planetka - V.Remek
(2552)
Planetka - V.Remek (2552)
Počet přístupů:
383338

   
EU BelgieČeská republikaDánskoEstonskoFinskoFrancieIrskoItálieKyprLitvaLotyšskoLucemburskoMaďarskoMaltaNěmeckoNizozemskoPolskoPortugalskoRakouskoŘeckoSlovenskoSlovinskoSpojené královstvíŠpanělskoŠvédsko
www.vladimirremek.cz © 2019, webmaster.
Datum poslední aktualizace 02.12.2019
Nahoru