"Per aspera ad astra" - "Přes překážky ke hvězdám"  
       
Zlepšování energetické účinnosti prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (rozprava)
07.02.2009  zpět 

Zlepšování energetické účinnosti prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (rozprava)


Vladimír Remek, Autor

Vážená paní předsedkyně, vážení přítomní, dámy a pánové, text otázky na Komisi, která se týká řešení problémů energetické účinnosti pomocí informačních a komunikačních technologií (IKT), máte k dispozici a tak mi dovolte pár poznámek. Chci poděkovat za zodpovědnou práci všem stínovým zpravodajům i dalším poslancům, kteří přispěli řadou podnětů k finální verzi rezoluce, která uvozuje otázku na Komisi. Nakonec se podařilo najít kompromisní řešení pro téměř 90 pozměňovacích návrhů a dokument byl výborem ITRE přijat jednomyslně.

Jsme ve snaze o zvyšování energetické účinnosti pomocí IKT teprve na začátku. Možná se nám na podzim minulého roku zdálo, že připravujeme především výhled a strategii pro budoucnost. Události uplynulých týdnů nás postavily před jinou realitu. Jak finanční krize, tak už zmiňované přerušení dodávek plynu do některých členských zemí EU nastoluje potřebu nasadit všechny dostupné možnosti k řešení energetických výzev v co nejkratší době. Tak je to i s nutností výrazného zvýšení energetické účinnosti – tedy efektivního využívání energií – při co nejširším uplatnění IKT. Je více než jasné, že bez jejich rozumného – rád bych zdůraznil – promyšleného a co nejrozmanitějšího nasazení se nám nepodaří snižovat spotřebu energií ani omezovat nepříznivé klimatické změny.

S pomocí specializovaných pracovišť, výzkumných ústavů, ale také představitelů významných průmyslových odvětví i orgánů státní správy členských zemí Unie jsme se pokusili zmapovat situaci ve využívání IKT pro lepší zhodnocení energií. Neměli bychom připustit, aby snaha o snižování energetické náročnosti byla v protikladu s ambicemi EU zachovat si konkurenceschopnost a také udržitelnost rozvoje ekonomiky. Nemůžeme rozhodně jít extrémní cestou „ušetříme, ať to stojí, co to stojí“.

Je faktem, že snižování energetické náročnosti je jedním z nejefektivnějších prostředků pro omezování emisí skleníkových plynů. Pohybujeme se ale také v pojmech jako inteligentní sítě, inteligentní budovy, účinnější měření spotřeby energií. Hovoříme o uplatňování IKT v dopravě, ve stavebnictví, téma je také o omezení pohybu zboží, jde o účinnější osvětlovací systémy a taková řešení, jakými jsou nanotechnologie apod. Zkrátka možná bychom těžko hledali obor, kde nelze energetickou účinnost s pomocí rozvoje IKT zlepšit. Při přípravě dokumentu jsme si jen potvrdili, že jsou všechny naše snahy při řešení energetických výzev v EU těsně provázané a jedna souvisí s druhou. Tak třeba podpora projektu Galileo, kterou jsme jako EP tomuto systému dali, se projeví v efektivitě dopravy, pohybu zboží i osob atd.

Rád zde konstatuji, že máme už v EU nejeden příklad úspěšného uplatňování IKT při efektivnějším využívání energií. A je dobře, že se o nutnosti popularizace těchto příkladů v zájmu pozitivní motivace mezi veřejností hovoří. V podstatě víme, co musíme udělat. Jde jen o to přejít od výzev konečně ke konkrétním činům. Jinak nám občané v členských zemích přestanou důvěřovat. Bohužel pro mnohé jsme už teď víc debatním a byrokratickým klubem než institucí, která jim může pomáhat překonávat překážky a vylepšovat život.

A tato slova beze zbytku platí také o celkové energetické politice, které se věnuje zpráva paní kolegyně Laperrouze. K dokumentu o druhém strategickém přezkumu této politiky jsem byl stínovým zpravodajem a chtěl bych paní kolegyni poděkovat za její vynikající práci při hledání konečné kompromisní podoby zprávy. Výsledek je konkrétnější a údernější, než byl původní text. Jak se dalo čekat, s blížícími se volbami do EP se stupňuje určitý populismus, směrovaný k voličům. Projevují se velké ambice, na které lidé rádi slyší. Splnění je ale mnohdy za hranicemi reality. Ano, všichni bychom byli rádi, kdyby šlo řešit energetickou spotřebu výhradně pomocí obnovitelných zdrojů. To by bylo ideální. Osobně ale vyzývám k realismu. Podobně je to se snahou protlačit do dokumentu ohromující 80 % snížení emisí do roku 2050 místo reálnějších 50 až 80 %.

Znovu se také opakují pokusy odpůrců jaderné energie vytěsnit tento bezemisní a pro Evropu životně důležitý zdroj z celkového energetického mixu. Každému, kdo se nechce jen připojit k módní vlně a využívat politiku vyvolávání strachu z jádra, přece musí být jasné – bez jádra se prostě neobejdeme. A budeme muset investovat i do nové generace jaderných elektráren, do bezpečného ukládání a znovu využívání paliva i do jaderné fúze. Považuji za rozumné, že zpráva nakonec v podstatě podporuje místo jádra v mixu. Důležitá je podle mne konečně i snaha lépe propojit energetické sítě, např. s pobaltskými státy. Ty jsme nechávali léta „na holičkách“ a jen jim slibovali. A oceňuji také, že je tu znovu myšlenka lepší koordinace využívání přenosových sítí, možná i pomocí jakéhosi dispečinku, chceme-li.

česky anglicky
Čtvrtek 05.12.2019
svátek dnes: Jitka
zítra: Mikuláš
Podporujeme, pomáháme, sponzorujeme
Vyhledávání:

Planetka - V.Remek
(2552)
Planetka - V.Remek (2552)
Počet přístupů:
383338

   
EU BelgieČeská republikaDánskoEstonskoFinskoFrancieIrskoItálieKyprLitvaLotyšskoLucemburskoMaďarskoMaltaNěmeckoNizozemskoPolskoPortugalskoRakouskoŘeckoSlovenskoSlovinskoSpojené královstvíŠpanělskoŠvédsko
www.vladimirremek.cz © 2019, webmaster.
Datum poslední aktualizace 02.12.2019
Nahoru